Wireframing

Czym jest wireframing?

Wireframing to inaczej model szkieletowy, którego używamy do układania treści i funkcjonalności stron internetowych jeszcze przed dodaniem wizualnej zawartości witryny. W ten sposób ustalamy podstawową strukturę strony i badamy potrzeby odwiedzających użytkowników.

Wireframing to układ strony internetowej przedstawiający jakie elementy interfejsu będą istnieć na ekranie. Jest to kluczowa część procesu projektowania interakcji. Celem jest zapewnienie wizualnego zrozumienia witryny, aby uzyskać akceptację zespołu projektującego jeszcze przed rozpoczęciem fazy kreatywnej. Ponadto, modele szkieletowe również mogą być wykorzystywane przy tworzeniu nawigacji globalnej i pomocniczej, aby zapewnić maksymalne udogodnienia przyszłym użytkownikom.

Projektowanie interfejsów

Wireframing pozwala zrozumieć zasady działania, zbadać potrzeby użytkowników i skrócić czas realizacji projektu.

Szkielet łatwiejszy od projektu

Szybciej i taniej jest przeglądać i poprawiać strukturę kluczowych stron w postaci wireframe. Rozwój szkieletów do ostatecznej wersji zapewni klientowi i zespołowi projektowemu pewność, że strona jest dostosowana do potrzeb użytkownika, a tym samym spełnia cele biznesowe i projektowe.

Szkielet to początkowy etap projektu

Szkielety są również używane na początku fazy projektowania. Służą one jako test użyteczności stron wireframe, aby dostarczyć opinii użytkowników jeszcze przed procesem twórczym. Modele mogą zostać narysowane ręcznie, ale przeważnie tworzone są za pomocą programu takiego jak Microsoft Visio. Jeżeli takie szkielety będą używane do testowania użyteczności prototypów, najlepiej jest je utworzyć w HTML. Dostępnych jest kilka takich programów, np. Axure RP lub OmniGraffle.

Wireframing

Przykład rzutów konkretnych modułów strony internetowej.

Zalety wireframing

Jedną z największych zalet szkieletu jest wczesne zapewnienie obrazu, który może nam pomóc w ocenie. Użytkownicy mogą go również przejrzeć jako mechanizm dla testów użyteczności prototypów. W szkieletach można nanieść zmiany o wiele szybciej niż w projektach koncepcyjnych. Z praktycznego punktu widzenia, szkielety zapewniają, że zawartość strony i jej funkcjonalność są odpowiednio dostosowane do użytkownika i firmy.

Wady wireframing

Modele szkieletowe nie zawierają w sobie żadnego projektu graficznego. Dlatego klientowi bardzo trudno jest zrozumieć jego koncepcję. Projektanci muszą przetłumaczyć taki szkielet na projekt i w tym celu potrzebna jest konsultacja oraz komunikacja z klientem, aby wyjaśnić, dlaczego elementy strony są ustawione w dany sposób.

Po dodaniu na stronę internetową tekstów, początkowo może być na niej zbyt wiele treści. W tym momencie współpraca projektanta z copywriterem jest bardzo ważna, aby dopracować wszelkie szczegóły.

Wireframing

Wireframing jest wykorzystywany do projektowania interfejsów, również aplikacji mobilnych.

Wnioski

Modele szkieletowe powinny być używane już we wczesnym etapie projektu, aby pomóc w uzyskaniu akceptacji klienta w układzie stron głównych. Taki sposób oceny jest pomocny przy pracy projektantów i pozwala na posunięcie się naprzód. Szkielety umożliwiają zaoszczędzić znaczną ilość czasu oraz pieniędzy na testowaniu i poprawie w późniejszych etapach tworzenia strony internetowej.

Dodane w Strony internetowe. Słowa kluczowe , , , .